# 106 Buigkaart patroon / Bend card template

A shaped bend card which can be fold flat to sent by mail!It's a neutral shape, so you can use this for so many different occasions!

Een buigkaart in een aparte vorm, die je los kunt maken om het plat met de post te kunnen versturen! Deze vorm kaart is geschikt voor bijna elke gelegenheid!

 

 

And another version of this bend card! Here i turned the template 90 degrees and skipped the fold line and left the bend parts behind to create a complete different look!

En nog een versie van de buigkaart! Hier heb ik het patroon 90 graden gedraaid en de vouwlijn niet gebruikt. Tevens heb ik de buigdelen achterwege gelaten en zo krijg je weer een heel ander effect!

  This Christmas bend card is made by our Karin:

Deze Kerst buigkaart variant is gemaakt door onze Karin:

 
And another Christmas bend card! This one is made by Chantal:

En nog een Kerst buigkaart! Deze is gemaakt door Chantal:

 

Email mij om te bestellen!      Email me to order!

# 106; Buigkaart patroon / Bend card template


€ 2,50 EURO (excl. PayPal tax)


You'll receive .PDF/.STUDIOV3/.SVG/.SCUT4

 Four .PDF pages of the Bend card, inclusive design parts and stand.
Vier .PDF pagina's van de Buigkaart, inclusief dessindelen en standaard.