# 83 Antieke Klok patroon / Antique Clock template

An Antique Clock shaped card! Perfect for Fathersday, a Mens Birthday or Move/rehousing! You can also use the Base as a Bird Cage!

Een kaart in de vorm van een Antieke Klok! Perfect voor Vaderdag, een mannen verjaardag of Verhuizing (zoals het klokje thuis tikt...). Je kunt de basis ook als Vogelkooikaart gebruiken!

Karin made this wonderful Vintage-style clock! She made the birds a lot smaller and added some gold embossingpowder to it and look how cute these little embellishments are! The clock is an image she found on Internet.

Karin heeft deze prachtige Klok in Vintage-style gemaakt! Ze heeft de vogeltjes een heel stuk kleiner gemaakt en ze bewerkt met goud embossingpoeder! Zijn ze niet schattig! De klok zelf is een afbeelding gevonden op Internet.
Chantal used the tempalte to make it a really girly-clock to her daughter! Look how sweet this turned out!
Chantal heeft het patroon gebruikt om er een echte meisjes-klok van te maken voor haar dochter! Hartstikke lief toch!


I did not made this card into a clock, but i made a birdcage card of it! I made the bird a lot bigger and cut it in several pieces, inked the edges and put it back together!

Ik heb er geen klok maar een vogelkooikaart van gemaakt! Ik heb de vogel juist wat groter gemaakt en in verschillende stukken geknipt, de randjes beïnkt en vervolgens alles weer in elkaar gezet!

 

 Email mij om te bestellen!      Email me to order!


# 83; Antieke klok patroon / Antique clock template

€ 2,00 EURO (excl. PayPal tax)

You'll receive .PDF/.STUDIOV3/.SVG/.SCUT4

 Three .PDF templates of all parts, inclusive dessinparts and bird.
Drie .PDF patronen van alle onderdelen, inclusief dessindelen en vogel.