# 13 Paspop patroon / Mannequin template

Two different sizes and Mannequin model cards! You'll get both templates!

Twee verschillende kaarten in Paspop model. U krijgt beide modellen!
 

  
And the Mannequin cards made by Karin:

En de Paspop kaarten gemaakt door Karin:
Email mij om te bestellen!      Email me to order!


# 13; Paspop kaarten patroon / Mannequin cards template

€ 1,75 EURO (excl. PayPal tax)

You'll receive .PDF/.STUDIOV3/.SVG/.SCUT4

Two .PDF pages of the big Mannequin and small Mannequin on stand and needle.
Twee .PDF patronen; grote paspop en kleine paspop op standaard en naald.